Vinkælderen
Fra 7,- kr. Køb adgang nu!

Høstudbytte

Under DOC(G) stilles der ofte krav om et lavere udbytte pr. hektar under devisen, at et lavt udbytte pr. vinstok giver en højere kvalitet. I teorien kan planten kun kan opsamle en given mængde stoffer fra jorden, som dermed fordeles på færre druer, der igen får højere indhold af smagsnuancer. Eksperterne strides stadig, om denne teori holder i praksis.


Vidste du?

At Italien i 2011 regnes for verdens største vinproducent?